บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด"

บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม และเครื่องดื่มบำรุงร่างกายทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด


22/6 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/6 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด

ได้แก่ 0105559012458
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชฎาทวีแสน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*