บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด


9/92 หมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 9 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/92 หมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 9 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559012474
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟคโซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*