บริษัท จินจิโร่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จินจิโร่ จำกัด"

บริษัท จินจิโร่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จินจิโร่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จินจิโร่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จินจิโร่ จำกัด


97/203 ซอยจันทน์ 16 แยก18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จินจิโร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/203 ซอยจันทน์ 16 แยก18 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท จินจิโร่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จินจิโร่ จำกัด

ได้แก่ 0105559012482
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จินจิโร่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จินจิโร่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*