บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด


161/58 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

161/58 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559012504
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จิฮัว(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*