บริษัท กินจ๊ะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กินจ๊ะ จำกัด"

บริษัท กินจ๊ะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กินจ๊ะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กินจ๊ะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า บริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กินจ๊ะ จำกัด


14/16 ซอยลาดพร้าว 69 (ทำเนียบ) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กินจ๊ะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/16 ซอยลาดพร้าว 69 (ทำเนียบ) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท กินจ๊ะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กินจ๊ะ จำกัด

ได้แก่ 0105559012563
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กินจ๊ะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กินจ๊ะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*