บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด"

บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับบริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไชต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด


313 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

313 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559012598
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคที แอดเวอร์ไทซ์ซิง ออนไลน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*