บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายส่ง-ปลีก วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด


5/42 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/42 ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105559012610
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซูส อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*