บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด"

บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด


37/2 ซอยรามอินทรา 14 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/2 ซอยรามอินทรา 14 แยก 17 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559012644
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี-เดลี่ การ์เม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*