บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด


131/62 ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

131/62 ซอยนวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559012661
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซล ปริ๊นเซส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*