บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด


740/17 ซอยหมู่บ้านพุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

740/17 ซอยหมู่บ้านพุดตาน ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559012695
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ แอนด์ วาย อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*