บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด


26/4 ซอยสิริวานิช ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/4 ซอยสิริวานิช ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559012717
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเซนท์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*