บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด"

บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ พืชสวน พืชไร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด


7/350 ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/350 ซอยทวีวัฒนา 24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด

ได้แก่ 0105559012741
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรียล ออร์แกนิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*