บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย นำเข้า ส่งออก รถจักรยานพร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด


13/8 ซอยท่าข้าม 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

13/8 ซอยท่าข้าม 14 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559012768
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หวัง ฟู่ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*