บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด


27 ตรอกศักดิ์สิน ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 ตรอกศักดิ์สิน ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559012822
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอลทูพี เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*