บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด"

บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างทำและวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด


684/7 ซอยพัฒนาการ44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

684/7 ซอยพัฒนาการ44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559012831
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มายด์เว็บเบอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*