บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด"

บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด


91/1350 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/1350 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 1 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด

ได้แก่ 0105559012890
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บัวหลวง คอนสตรัคชั่น(2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*