บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด"

บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการสอนทำอาหาร คาวหวานทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด


51/26 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/26 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด

ได้แก่ 0105559012903
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฟว์ สตาร์ส เอ็ดดูเคชั่น (เอ ยู เอส ที) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*