บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานทางการตลาดและประชาสัมพันธ์รวมถึงรับจัดงานต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


62 อาคารเดอะมิลเลนเนียทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2302 ชั้น 23 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

62 อาคารเดอะมิลเลนเนียทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2302 ชั้น 23 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559012911
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลองวิว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*