บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าชิปปิ้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


22/39 หมู่บ้านเอช-เคป บิซ เซ็คเตอร์ ถนนสุขาภิบาล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/39 หมู่บ้านเอช-เคป บิซ เซ็คเตอร์ ถนนสุขาภิบาล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559012946
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*