บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด"

บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด


218/7-218/8 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

218/7-218/8 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559013055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โบลฮอฟฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*