บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด


1076/109 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1076/109 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559013080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สรรสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*