บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด"

บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน การค้า รับซ่อมรถบรรทุกขยะ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด


16/327 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/327 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ส.ส่องแสง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด

ได้แก่ 0105559013136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.ส่องแสง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*