บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด"

บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดงานแสดงสินค้า งานเปิดตัวสินค้า งานนิทรรศการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด


76 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559013217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟร์แอนิเมิลคอนเทนท์ครีเอเทอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*