บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด"

บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาซอฟแวร์ ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โฆษณาออนไลน์ สื่อต่างๆทางมัลติมิเดีย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด


558 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

558 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559013241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แวพ ซอฟต์แวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*