บริษัท นายมีบุญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นายมีบุญ จำกัด"

บริษัท นายมีบุญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นายมีบุญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นายมีบุญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตราคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นายมีบุญ จำกัด


30-30/1 ตรอกริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นายมีบุญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

30-30/1 ตรอกริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท นายมีบุญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นายมีบุญ จำกัด

ได้แก่ 0105559013250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นายมีบุญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นายมีบุญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*