บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด"

บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในประเทศผ่านระบบออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด


778/50 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

778/50 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559013322
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ทีมิส เอเจนซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*