บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด"

บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด


760/437 ซอยพัฒนาการ38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

760/437 ซอยพัฒนาการ38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559013331
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิร่า วอเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*