บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด"

บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพานิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด


35/361 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/361 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559013349
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีเมียร์ โปรคอนส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*