บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด"

บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน และวัสดุก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด


1339/3 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1339/3 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด

ได้แก่ 0105559013381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เจ.เค ซัคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*