บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด"

บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง ขายปลีก รองเท้าทุกชนิด รวมถึงรับจ้างผลิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด


4360 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

4360 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด

ได้แก่ 0105559013403
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมิธ แอนด์ ซัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*