บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด"

บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด


50/151 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/151 ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด

ได้แก่ 0105559013420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟเจเอ็น เทเลคอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*