บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด"

บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด


131 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

131 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด

ได้แก่ 0105559013462
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัสแตง ฟิล์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*