บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด"

บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์ตกแต่ง รถมอเตอร์ไซค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด


16 ซอยรามคำแหง 11 (ล้ำเพชร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 ซอยรามคำแหง 11 (ล้ำเพชร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559013535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.พี. แอคเซสเซอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*