บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด"

บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้าสื่อสาร ต่อเติม งานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด


108/64 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ รามคำแหง-วงแหวน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

108/64 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ รามคำแหง-วงแหวน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด

ได้แก่ 0105559013616
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็มที เอนจิเนียริ่ง (2016) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*