บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด"

บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้า ในการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด


5 ซอยรามคำแหง 24/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยรามคำแหง 24/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด

ได้แก่ 0105559013641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออลล์บีลีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*