บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด"

บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก เค้กและเบเกอรี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด


31/68 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/68 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559013659
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาร์ล็อตต์ เบเกอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*