บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด"

บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด


11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 27 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ซอยรามคำแหง 118 แยก 27 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด

ได้แก่ 0105559013667
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเจเอเอฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*