บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด"

บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สั่งเข้ามาในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายในยังต่างประเทศที่กำหนดไว้ เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด


559/70 หมู่บ้านธนาพัฒน์เฮ้าส์ ซอยนนทรี ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

559/70 หมู่บ้านธนาพัฒน์เฮ้าส์ ซอยนนทรี ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105559013683
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คัลเลอร์ วัน แคปปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*