บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด


3/129 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/129 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559013772
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีพี 36 โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*