บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด"

บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด


152/312 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

152/312 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559013829
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จินตรักษ์กลอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*