บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด"

บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การติดตั้งไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด


808/204 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

808/204 ซอยนวมินทร์ 143 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ญาณคอร์ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด

ได้แก่ 0105559013900
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ญาณคอร์ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*