บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด"

บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า เป็นนายหน้าหรือตัวแทนหรือตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด


444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 ห้องเลขที่ DC00009 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 ห้องเลขที่ DC00009 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ที เอส โมบาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด

ได้แก่ 0105559013926
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที เอส โมบาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*