บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริการจัดการองค์กร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด


206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

206 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559013993
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟอาร์เอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*