บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์ และระบบโทรคมนาคมทุกระบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


273/64 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

273/64 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559014001
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*