บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด"

บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด


82/90 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

82/90 หมู่ที่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด

ได้แก่ 0105559014035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรนด์โฮมฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*