บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด"

บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับออกแบบ รับเหมาตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด


592/284 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

592/284 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด

ได้แก่ 0105559014086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีไซน์โปรไฟล์บิวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*