บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด"

บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด


52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 19 โซน เอ/12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 19 โซน เอ/12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด

ได้แก่ 0105559014116
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศาลา บางปะอิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*