บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด"

บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด


14/5 ถนนริมทางรถไฟสายแม่กลอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/5 ถนนริมทางรถไฟสายแม่กลอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด

ได้แก่ 0105559014183
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*