บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด


67/105 หมู่ที่ 2 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/105 หมู่ที่ 2 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105559014205
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ค11 ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*