บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด"

บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดสรรที่ดิน ขายที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด


899/308 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด ตั้งอยู่ที่

899/308 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด

ได้แก่ 0105559014256
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านนาราภัทร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*